YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 11 Hóa học 12

Giải bài 2 tr 11 Hóa lớp 12

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phát biểu không đúng là: Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

Do dầu ăn là chất béo, còn mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon.

⇒ Đáp án C. 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 11 Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF