RANDOM

Bài tập 1 trang 11 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 11 sách GK Hóa lớp 12

Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí? Cho ví dụ minh họa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Công thức cấu tạo chung của chất béo là:

\(\begin{matrix} R^1 COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R^2COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R^3COOCH_{2} \end{matrix}\)

Trong đó R1, R2, R3 là gốc axit có thể giống nhau hoặc khác nhau

Dầu ăn và mỡ động vật đều là este của glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau ở chỗ:

Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon không no, chúng ở trạng thái lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

Mỡ động vật thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hồn hợp X gồm 3 trigixerit cần vừa đủ 2,385 mol O2 thu được 1,57 mol H2O . Mặt khác hidro hoá hoàn toàn 26,3 gam X xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ thu được glixerol và m gan muối . Giá trị của m là ??
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Phương Thanh
  hòa tan hết 10 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zl và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng thu dung dịch Y và 7,84 lít H2 ở đktc cô cạn dung dịch Y thu bao nhiêu gam muối sunfat khan ?
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trúc Thuỷ
  Thủy phân hoàn toàn 444 gam một chất béo (X) thu được 46 gam glixerol và 2 loại axit béo. Xác định CT hai loại axit béo.
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

RANDOM