YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 11 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 11 sách GK Hóa lớp 12

Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí? Cho ví dụ minh họa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Công thức cấu tạo chung của chất béo là:

\(\begin{matrix} R^1 COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R^2COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R^3COOCH_{2} \end{matrix}\)

Trong đó R1, R2, R3 là gốc axit có thể giống nhau hoặc khác nhau

Dầu ăn và mỡ động vật đều là este của glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau ở chỗ:

Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon không no, chúng ở trạng thái lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

Mỡ động vật thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF