ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.5 trang 6 SBT Hóa học 12

Bài tập 2.5 trang 6 SBT Hóa học 12

Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam muối của axit béo X. Tính m và tìm công thức cấu tạo của X

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.6

 
 

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

  0,01 mol        0,03 mol     0,03 mol ←    0,01 mol

MX = 8,9/0,01 = 890 g/mol

3R + 3.44 + 41 = 890 → R = 239.

Vì X rắn nên gốc R là gốc no : CnH2n + 1 ⟹ 14n + 1 = 239.

⟹ n = 17, Vậy X : (C17H35COO)3C3H5.

Khối lượng của muối : m = mX + mNa0H - mglixerol= 8,9+ 0,03.40-0,92 = 9,18 (g).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.5 trang 6 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Thị Trinh

  hợp chất hữu cơ no, đa chức Xcó công thức phân tử C7H12O4. cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dd NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hh muối. công thức cấu tạo thu gọn của X là

  giải giúp tôi vớikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lien Xuan Anh

  Khối lượng gilxerin thu được chỉ đun nóng 2,225 kg chất béo ( loại glixerin tristearat) cố chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH ( coi như phản ứng xảy ra hoàn toàn) là bao nhiêu kg?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Cho các phát biểu sau

  1. Các peptit đều có phản ứng màu biure.

  2. Fructozơ có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag.

  3. Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu được CO2 và H2O số mol bằng nhau.

  4. Mỡ động vật và dầu thực vật đều nhẹ hơn nước, khi đun nóng thì tan trong nước.

  - Số phát biểu đúng là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Một câu đốt cháy chất béo khó nha mn ^^

  Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hóa m gam X (hiệu suất 75%) thu được m gam glixerol. Giá trị của m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088g chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Anh/chị giúp em vs..

  Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Khối lượng phân tử của X là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi

  Một chất béo là trieste của một axit và axit tự do cũng có cùng công thức với axit chứa trong chất béo. Chỉ số xà phòng hóa của mỗi chất béo này là 208,77 và chỉ số axit tự do bằng 7. Axit chưa trong chất béo trên là

  A. Axit stearic              B. axit linoleic             C. axit oleic                 D. axit pamitic

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1