ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.3 trang 6 SBT Hóa học 12

Bài tập 2.3 trang 6 SBT Hóa học 12

Khi thuỷ phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có

A. 3 gốc C17H35COO.    

B. 2 gốc C15H31COO.

C. 2 gốc C17H35COO.    

D. 3 gốcC15H31COO.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.3

 
 

Đáp án B

Trong X có 2 gốc C15H31COO

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 6 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1