YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 13 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 13 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong một gam chất béo (nói gọn là trung hòa một gam chất béo).

a. Tính chỉ số axit của một chất béo biết rằng để trung hòa 14g chất béo đó cần dùng 15ml dung dich KOH 0,1M.

b. Tính khối lượng NaOH cần thiết để trung hòa 10gam chất béo có chỉ số axit là 5,6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

nKOH = 0,015.0,1 = 0,0015 mol

⇒ mKOH = 0,0015.56 - 0,084 gam = 84 mg

Để trung hòa 14 gam chất béo cần 84 mg KOH

⇒ Để trung hòa 1 gam chất béo cần \(\frac{84}{14} = 6\) mg KOH

Vậy chỉ số axit là 6.

Câu b:

Chỉ số axit của chất béo là 5,6 tức là:

Để trung hòa 1 g chất béo đó cần 5,6 mg KOH

Để trung hòa 10 g chất béo đó cần 56 mg KOH

\(\Rightarrow n_{KOH} = \frac{56}{56}.10^{-3} = 10^{-3} \ mol\)

Mà phản ứng của chất béo với KOH và NaOH có cùng tỉ lệ tức là số mok KOH và NaOH tiêu tốn như nhau

⇒ nNaOH = nKOH = 10-3 mol

Vậy khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa 10 gam chất béo là:

m = 10-3.40 = 0,04 gam

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 13 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF