AMBIENT

Bài tập 6 trang 13 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 13 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong một gam chất béo (nói gọn là trung hòa một gam chất béo).

a. Tính chỉ số axit của một chất béo biết rằng để trung hòa 14g chất béo đó cần dùng 15ml dung dich KOH 0,1M.

b. Tính khối lượng NaOH cần thiết để trung hòa 10gam chất béo có chỉ số axit là 5,6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

nKOH = 0,015.0,1 = 0,0015 mol

⇒ mKOH = 0,0015.56 - 0,084 gam = 84 mg

Để trung hòa 14 gam chất béo cần 84 mg KOH

⇒ Để trung hòa 1 gam chất béo cần \(\frac{84}{14} = 6\) mg KOH

Vậy chỉ số axit là 6.

Câu b:

Chỉ số axit của chất béo là 5,6 tức là:

Để trung hòa 1 g chất béo đó cần 5,6 mg KOH

Để trung hòa 10 g chất béo đó cần 56 mg KOH

\(\Rightarrow n_{KOH} = \frac{56}{56}.10^{-3} = 10^{-3} \ mol\)

Mà phản ứng của chất béo với KOH và NaOH có cùng tỉ lệ tức là số mok KOH và NaOH tiêu tốn như nhau

⇒ nNaOH = nKOH = 10-3 mol

Vậy khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa 10 gam chất béo là:

m = 10-3.40 = 0,04 gam

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 13 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hiền

  đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo ( chứa glixerit của axit axetic ,axit panmitic và các axit béo tự do đó ).Sau phản ứng thu được 20,16 lít Co2 (đktc) và 15,66 gam nước .Xà phòng hóa m gam X (H=90%) thì thu được khối lượng glixerol là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Chất béo là gì?

  bởi sap sua 11/09/2018

  Bài 1.

  Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

  Bài 2.

  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  A. Chất béo không tan trong nước.

  B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

  C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

  D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.

  Bài 3.

  Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linoleic C1729COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các Trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.

  Bài 4.

  hất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên.

  Bài 5.

  Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Tóm tắt kiến thức Lipit ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>