YOMEDIA
ZUNIA12

Số phát biểu đúng trong số sau?

(1) Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5

(2) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo % khối lượng K2O tương ứng với lượng K có trong thành phần. 

(3) Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3

(4) Nitrophotka là một loại phân phức hợp. 

(5) Phân ure là loại phân đạm có độ dinh dưỡng cao, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp. 

(6) Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(7) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozơ. 

(8) Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3. 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • (1) Sai. Phân lân cung cấp dưới dạng muối photphat

  (3) Sai. Amophot có thành phần chính là (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4 

  (4) Sai. Nitrophotka là phân hỗn hợp 

  (6) Sai. Thành phần chính của phan superphotphat kép là Ca(H2PO4)2 

  (8) Sai. Ancol đa chức có ít nhất 2 nhóm -OH kề nhau phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 

    bởi Phạm Phú Lộc Nữ 25/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF