RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 86 sách GK Hóa lớp 11

Có các chất sau: CO2, NaCO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2 (+ NaOH) → Na2CO3 (+ Ba(OH)2) → NaOH (+ SiO2) → Na2SiO3 (+HCl) → H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C → CO2;                      

C + O→ CO2

CO2 → NaCO3            

CO2 + 2NaOH → NaCO3↓ + H2O

NaCO3 → NaOH       

NaCO3 + Ba(OH)2 →  BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3        

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 → H2SiO3       

Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO+ 2NaCl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 86 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)