YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 86 sách GK Hóa lớp 11

Có các chất sau: CO2, NaCO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2 (+ NaOH) → Na2CO3 (+ Ba(OH)2) → NaOH (+ SiO2) → Na2SiO3 (+HCl) → H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C → CO2;                      

C + O→ CO2

CO2 → NaCO3            

CO2 + 2NaOH → NaCO3↓ + H2O

NaCO3 → NaOH       

NaCO3 + Ba(OH)2 →  BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3        

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 → H2SiO3       

Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO+ 2NaCl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 86 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON