YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Làm thế nào để phân biệt khí CO2 và khi O2.

- Bằng phương pháp vật lí

- Bằng phương pháp hóa học?

b) Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbonat và muối sunfit?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Phương pháp vật lí: nén ở áp suất cao CO2 dễ hóa lỏng hơn O2

Phương pháp hóa học. đùng dung dịch nước vôi trong dư nhận biết được CO2 vì tạo ra kết tủa trắng. Mẫu còn lại là O2.

CO+ Ca(OH)→ CaCO3↓ + H2O

Câu b:

Hòa tan hai muối vào dung dịch HCl dư, dẫn khí tạo thành vào dung dịch nước brom.

Khí làm mất màu dung dịch nước brom là SO⇒ Na2SO4.

Mẫu còn lại là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Na2SO4 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON