YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Xác định thể tích khí hiđro (đktc) thoát ra khi cho lượng dư dung dịch natri hiđroxit tác dụng với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6 gam magie với 4,5 gam silic đioxit. Giả sử phản ứng tiến hành với hiệu suất 100%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

nMg = 6 : 24 = 0,25 mol; nSiO2 = 4,5 : 60 = 0,075 mol

                                    2Mg   +   SiO2 →   Si   +  2MgO    (1)

Trước phản ứng:        0,25       0,075

Phản ứng:                  0,15       0,075     0,075     0,15

Sau phản ứng:           0,1            0         0,075     0,15

  Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2   (2)

0,075                                              0,15

Từ pt (1): nSi = nSiO2 = 0,075 mol

Từ pt (2): nH2 = 2.nSi = 2.0,75 = 0,15 mol

Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc: VH2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON