YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Tại sao cacbon monoxit cháy được, còn cacbon đioxit không cháy được trong khí quyển oxi?

b) Hãy phân tích biệt khí CO và khí H2 bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của phản ứng để minh họa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

CO cháy được trong O2 vì CO có tính khử và O2 có tính oxi hóa, CO2 không có tính khử nên không cháy được trong O2:

2CO + O→ 2CO2

Câu b:

Cách 1

Đốt cháy khí rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư.
Mẫu tạo tủa là CO⇒ CO.
Mẫu còn lại là H2

CO + O2 → CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Cách 2 

Cho hai mẫu thử tác dụng với PdCl2, mẫu tạo kết tủa đen là CO mẫu còn lại là H2

PdCl2  + CO + H2O → Pd↓ (đen) + CO2↑ + 2HCl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON