YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết các phương trình hóa học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

CO→ CaCO→ Ca(HCO3)→ CO→ C → CO → CO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO+ H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O   (đk: nhiệt độ)

CO2 + 2Mg → 2MgO + C   (đk: nhiệt độ)

C + CO2 → 2CO     (đk: nhiệt độ)

2CO + O2 → 2CO2    (đk: nhiệt độ)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON