ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết các phương trình hóa học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

CO→ CaCO→ Ca(HCO3)→ CO→ C → CO → CO2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO+ H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O   (đk: nhiệt độ)

CO2 + 2Mg → 2MgO + C   (đk: nhiệt độ)

C + CO2 → 2CO     (đk: nhiệt độ)

2CO + O2 → 2CO2    (đk: nhiệt độ)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 100 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1