YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.1 trang 26 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.1 trang 26 SBT Hóa học 11

Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na2O, NaOH, HCl

B. Al, HNO3 đặc, AgNO3

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3

D. NH4Cl, KOH, AgNO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.1

Cacbon phản ứng với Al, HNO3 đặc, KClO   

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.1 trang 26 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF