RANDOM

Bài tập 6 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 86 sách GK Hóa lớp 11

Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K2O.PbO.6SiO2. Tính khối lượng K2CO3, PbCO3 và SiO2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Khối lượng 1 mol phân tử thủy tinh K2O.PbO.6SiO2 là 677g

mK2CO3 = \(\frac{{6,77}}{{677}}\) x 138 = 1,38 (tấn)

mPbCO3 = \(\frac{{6,77}}{{677}}\) x 267 = 2,67 (tấn)

mSiO2 = \(\frac{{6,77}}{{677}}\) x 6 x 60,0 = 3,6 (tấn)

Để nấu được 6,77 tấn thủy tinh trên cần dùng 13,8 tấn K2CO3, 2,67 tấn PbCO3 và 3,6 tấn SiO2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 86 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Bánh Mì

    cho 4,96 gam gồm CaC2 và Ca tác dụng hết với nước được 2,24 lít (đktc)hỗn hợp khí X. Dẫn X qua bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp Y. Cho Y qua bình đựng brom dư thấy thoát ra 0,896 lít (đktc)hỗn hợp Z. Cho tỉ khối Z so với hidrolaf 4,5. độ tăng khối lượng bình nước brom là?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA