YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 86 sách GK Hóa lớp 11

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

- Giống nhau: Đều là oxit axit, và đều có tính oxi hóa

- Khác nhau:

+ CO2: Chất khí, tan trong nước, không tác dụng với HF

+ SiO2: Chất rắn, không tan trong nước, tác dụng với HF

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 86 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON