ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.8 trang 27 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.8 trang 27 SBT Hóa học 11

Cho 14,3 g Na2CO3.10H2O vào 200 g dung dịch CaCl2 3,00%. Sau phản ứng, cho từ từ 1,500 lít (đktc) khí CO2 vào hỗn hợp thu được, rồi lọc lấy kết tủa. Tính khối lượng kết tủa, biết rằng chỉ có 60% lượng CO2 tham gia phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.8

 
 

nCaCl2 = 5,40.10-2 (mol)

nNa2CO3 = nNa2CO3.10H2O = 5,00.10-2 (mol)

CaCl2                +                Na2CO3              →      CaCO3↓ + 2NaCl (1)

5,00.10-2 (mol) ←            5,00.10-2 mol       →       5,00.10-2 mol

Hỗn hợp thu được gồm có CaCO3, NaCl và CaCl2 dư

Khi cho CO2 (nCO2 = 6,70.10-2) vào hỗn hợp, xảy ra phản ứng:

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (2)

Theo (2), số mol CaCO3 bị hòa tan = số mol CO2 phản ứng = 4,02.10-2(mol)

Khối lượng kết tủa CaCO3 thu được là:

(5,00.10-2 - 4,02.10-2) x 100 = 0,98 (g).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.8 trang 27 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Diệp Băng Châu

  Cho dòng khí CO dư đi qua 7,2 gam CuO nung nóng ở nhiệt độ thích hợp cho đến phản ứng hoàn toàn.

  a) Tính khối lượng Cu thu được

  b) Tính thể tích CO ( đkc) đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bánh Mì

  cho 4,96 gam gồm CaC2 và Ca tác dụng hết với nước được 2,24 lít (đktc)hỗn hợp khí X. Dẫn X qua bột Ni nung nóng một thời gian được hỗn hợp Y. Cho Y qua bình đựng brom dư thấy thoát ra 0,896 lít (đktc)hỗn hợp Z. Cho tỉ khối Z so với hidrolaf 4,5. độ tăng khối lượng bình nước brom là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1