ADMICRO
UREKA

Bài tập 19.8 trang 27 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.8 trang 27 SBT Hóa học 11

Cho 14,3 g Na2CO3.10H2O vào 200 g dung dịch CaCl2 3,00%. Sau phản ứng, cho từ từ 1,500 lít (đktc) khí CO2 vào hỗn hợp thu được, rồi lọc lấy kết tủa. Tính khối lượng kết tủa, biết rằng chỉ có 60% lượng CO2 tham gia phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.8

nCaCl2 = 5,40.10-2 (mol)

nNa2CO3 = nNa2CO3.10H2O = 5,00.10-2 (mol)

CaCl2                +                Na2CO3              →      CaCO3↓ + 2NaCl (1)

5,00.10-2 (mol) ←            5,00.10-2 mol       →       5,00.10-2 mol

Hỗn hợp thu được gồm có CaCO3, NaCl và CaCl2 dư

Khi cho CO2 (nCO2 = 6,70.10-2) vào hỗn hợp, xảy ra phản ứng:

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (2)

Theo (2), số mol CaCO3 bị hòa tan = số mol CO2 phản ứng = 4,02.10-2(mol)

Khối lượng kết tủa CaCO3 thu được là:

(5,00.10-2 - 4,02.10-2) x 100 = 0,98 (g).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.8 trang 27 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF