YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 86 sách GK Hóa lớp 11

Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây?

a) C và CO

b)CO2 và NaOH

c) K2CO3 và SiO2

d) H2CO3 và Na2SiO3

e) CO và CaO

g) CO2 và Mg

h) SiO2 và HCl

i) Si và NaOH

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a) c) e) h)

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 86 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1