ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.3 trang 27 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.3 trang 27 SBT Hóa học 11

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không xảy ra được?

A. SiO2 + Na2CO3 to→ Na2SiO3 + CO2

B. SiO2 + 2C to→ Si + 2CO

C. SiO2 + 4HCl to→ SiCl4↑ + 2H2O

D. SiO2 + 4HF to→ SiF4↑ + 2H2O

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.3

 
 

Đáp án C

Phản ứng không xảy ra là SiO2 + HCl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.3 trang 27 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1