ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.7 trang 27 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.7 trang 27 SBT Hóa học 11

Cân bằng sau đây được thiết lập khi hòa tan khí CO2 trong nước CO+ H2O ↔ H2CO3. Cân bằng đó chuyển dịch như thế nào khi đun nóng dung dịch, khi thêm NaOH và khi thêm HCl? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.7

 
 

Theo đầu bài, có cân bằng:

CO2 + H2O ↔ H2CO3

• Khi đun nóng dung dịch, khí CO2 thoát ra khỏi dung dịch do độ tan của CO2 giảm khi tăng nhiệt độ. Vì vậy, cân bằng trên chuyển dịch từ phải sang trái.

• Khi thêm NaOH cân bằng trên chuyển dịch từ trái sang phải vì nồng độ H2CO3 giảm do phản ứng:

• H2CO3 + 2NaOH ↔ Na2CO3 + 2H2O

H2COlà axit yếu, trong dung dịch nó phân li ra ion H+. Do đó, khi thêm HCl, tức là thêm ion H+, cân bằng trên sẽ chuyển dịch từ phải sang trái.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.7 trang 27 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thucky Duong
  Nhận biết NaOH, Na2co3, Na3PO4, NaNO3
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nhân Mãzz
  4. Tính chất hóa học đặc trưng C , CO , CO2 , Si5. Phản ứng điều chế CO , CO2 , Si 6. Biểu thức tính %C , %H ,%O
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1