YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 86 sách GK Hóa lớp 11

Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

A. 3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3

B. 3,81 g Na2CO3 và 2,67 g K2CO3

C. 3,02 g Na2CO3 và 2,25 g K2CO3

D. 4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Gọi số mol của Na2CO3 là x (mol) và của K2CO3 Y (mol)

Na2CO + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

x (mol) →             x (mol)

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2 + H2O

y (mol) →              y (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{106x + 138y = 5,94}\\
{142x + 174y = 7,74}
\end{array}} \right.\\
 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,03}\\
{y = 0,02}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Thành phần hỗn hợp đầu là 3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 86 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON