YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.6 trang 27 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.6 trang 27 SBT Hóa học 11

Hãy chỉ ra ba phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử và ba phản ứng trong đó CO2 thể hiện tính oxi hóa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.6

Ba phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử:

2CO + O2 to→ 2CO2

3CO + Fe2O3 to→ 2Fe + 3CO2

CO + Cl2 to, xt→ COCl4

Ba phản ứng trong đó có CO2 thể hiện tính oxi hóa:

CO2 + C to→ 2CO

CO2 + 2Mg to→ 2MgO + C

CO2 + Zn to→ ZnO + CO

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.6 trang 27 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF