YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 86 sách GK Hóa lớp 11

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phương trình hóa học:

2CO + O  2CO2           (1)

x        x/2        x mol

2H+ O 2H2O                      (2)

y        y/2        y mol

Số mol oxi: 8,96 : 22,4 = 0,400 (mol)

Theo đầu bài ta có: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,8\\
28x + 2y = 6,8
\end{array} \right.\)

Tính ra: x = 0,200; y= 0,600

Phần trăm thể tích bằng phần trăm số mol: 75,0% Hvà 25,0%CO

Phần trăm khối lượng khí hidro: \(\frac{{0,6.2}}{{6,8}}.100\%  = 17,6\% \)

Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 86 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON