ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2

b)C2H5Br

c) CH2O2 

d) C6H5Br 

e) C6H6

g) CH3COOH.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Hiđrocacbon: C6H6

Các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon: CH2O, C2H5Br, CH2O2, C6H5Br, CH3COOH.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1