ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 24.5 trang 35 SBT Hóa học 11

Bài tập 24.5 trang 35 SBT Hóa học 11

Trong số các chất dưới đây, chất nào không là đồng phân của Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

A. CH3-COO-CH3

B. H-COO-CH2-CH3

C. H-CO-CH2-CH2-OH

D. H-COO-CH2-CH2-CH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.5

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.5 trang 35 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • truc lam

  A. 1               

  B. 3                

  C. 2                  

  D. 4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hồng Tiến

  A. 6   

  B. 4 

  C. 7    

  D. 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  A. C2H5OH, CH3OCH3     

  B. CH3OCH3, CH3CHO

  C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH   

  D. C4H10­, C­6H6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hắc Phong

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Ly Phích

  Số đồng phân ứng với C4H10 và C5H12 là 

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Phan Duy Nam

  Theo dõi (0) 38 Trả lời
 • Dung Phương

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hồ Đức Miên

  1: Dẫn 4,48 lit ( đktc ) hỗn hợp 2 anken đồng đẳng liên tiếp vào bình đựng dung dịch Br2 thấy khối lượng bình tăng 7g 

  a) tìm ctpt của 2 anken 

  b) Viết các ctct và gọi tên có thể có của 2 anken 

  c) tính % mỗi anken 

  2: Cho hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4 và C3H6 ( propen ). Đốt cháy hoàn toàn V lít X thu được 79,2g Co2 và 41,4 l H20. Mặt khác cho v lít x vào dung dịch Br2 dư thì có 0,5 mol Br2 phản ứng

  a) tính v

  b) Tính % v trong X 

  c) Tính tỉ khối hơi của x so với H2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Bàn Hiếu

  đốt cháy m (g) một hidrocacbon x , thu được 4,4g co2 và 9g h2o cần dùng hết 0.14mol khí oxi . tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thảo Vi

  Câu 4. Nêu số đồng phân của các công thức phân tử sau:

  • C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
  • C5H12 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
  • C6H14 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
  • C4H8 có bao nhiêu đồng phân Anken? Ví dụ: C4H8 có 4 đồng phân Anken (3 cấu tạo + 1 hình học).
  • C5H10 có bao nhiêu đồng phân Anken?
  • C4H6 có bao nhiêu đồng phân Ankađien?
  • C5H8 có bao nhiêu đồng phân Ankađien?
  • C4H6 có bao nhiêu đồng phân Ankin?
  • C5H8 có bao nhiêu đồng phân Ankin?

  Câu 5. Gọi tên các công thức cấu tạo sau:

  • CH3CH(C2H5)CH2CH(CH3)CH3 :
  • (CH3)2CH–CH2–CH3  
  • CH3CH2CH(CH3)CH =CH2.
  • (CH3)3CCH2CH=CH2
  • CH2=CH–CH=CH2
  • CH2=C(CH3)–CH =CH2
  • CHCCH(CH3)CH2CH3.
  • CH3CH(CH3)CCCH3

  Câu 6. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất có tên gọi sau:

  • 2–metylbutan.
  • isobutan.
  • neopentan.
  • 2,3–đimetylbut–2–en  
  • 2–metylpent–2–en.   
  • buta–1,3–đien (đivinyl)
  • 2–metylbuta–1,3–đien (isopren)
  • 3–metylpent–1–in.
  • Axetilen:

  Câu 7. Phản ứng đặc trưng của:

  • ankan là phản ứng ……………. Ankan không tham gia loại phản ứng ……………
  • anken là phản ứng …………………. Anken có tính chất hoá học khác với ankan là do trong phân tử có …………………

  Câu 8. Điều kiện để :

  • Anken có đồng phân hình học là: …………………………………………………………………………………
  • Ankin tác dụng AgNO3/NH3 là:
  • Một Hiđrocacbon có thể tham gia phản ứng thế Halogen là:
  • Một Hiđrocacbon có thể tham gia phản ứng cộng H2, Br2, KMnO4, HX là
  • Một Hiđrocacbon có thể tham gia phản ứng trùng hợp là
  • Ankin tác dụng với Hidro tạo ra Ankan và Anken là:

   

  Câu 9: Cho biết tỉ lệ cộng tối đa của:

  • Anken với Br2, H2, HX là bao nhiêu? Vì sao?
  • Ankađien với Br2, H2, HX là bao nhiêu? Vì sao?
  • Ankin với Br2, H2, HX là bao nhiêu? Vì sao?
  • Axetien tác dụng với nước tạo ra sản phẩm là gì? Tỉ lệ cộng tối đa là bao nhiêu?

  Câu 10: Phân biệt:

  • Ankan với Anken, Ankađien hoặc Ankin cần dùng những hóa chất gì ? vì sao?
  • Ankin_1 với các H–C khác hoặc Ankin khác cần dùng hóa chất gì? Giải thích hiện tượng.
  • Vì sao không dùng Br2, KMnO4 để phân biệt Anken, Ankađien, Ankin?

  Câu 11: 

  • Ankan, Anken, Ankađien và Ankin có tính chất hóa học nào giống nhau là gì?
  • Anken, Ankađien, Ankin có tính chất hóa học đặc trưng nào giống nhau?  
  • Ankan có tính chất hóa học đặc trưng nào với các hidrocacbon còn lại như Anken, Ankađien, Ankin?

  Câu 12: 

  • Sản phẩm chính khi đốt cháy hoàn toàn ankan là
  • Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì công thức phân tử chung của dãy là
  • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X mạch hở thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol của nước. X thuộc dãy đồng đẳng của:
  • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, mạch hở, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Hiđrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng:
  • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, mạch hở, thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O. Hiđrocacbon X có thể thuộc dãy đồng đẳng:
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Ruyi
  Đốt cháy 1l hơi khí hidrocacbon x cần 2,5l O2, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. tính m
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)