YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Cho các chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Các cặp chất là đổng đẳng của nhau:

C3H7OH và C4H9OH; CH3-О-C2H5 và C2H3-О-C2H5

Các cặp chất là đồng phân của nhau:

CH3-O-C2H5 và C3H7OH; C2H5-O-C2H5 và C4H9OH. 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON