Bài tập 3 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất)?

Gợi ý trả lời bài 3

CTCT của các chất:

CH2Cl2: Сl-СН2-Cl

C2H4O2: CH3-COOH; HO-CH2-CHO; H-COO-CH3

C2H4Cl2: CH3-CHCl2; Сl-СН2-CH2-Cl 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • hai trieu

  Đốt cháy hoàn toàn 7,2gam hợp chất hữu cơ A thu được 13,2gam CO2 3,6gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 36

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Đốt cháy hoàn toàn 55,8g HCHC X trong khí O2, thu được 37,8g H2O và 158,4g CO2. Mặt khác, khi phân tích 37,2g X thu được 4,48l N2 (đktc). Biết X chỉ chứa 1 nguyên tử N. CTPT của X là:

  A. C3H9N

  B. C6H7N

  C. C6H5N

  D. C3H7N

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cho vào khí nhiên kế 10 cm3 chất hữu cơ (chứa C, H, N), 25 cm3 H2, 40 cm3 O2. Bật tia lửa điện cho hỗn hợp nổ. Chuyển hỗn hợp khí về điều kiện ban đầu, nước ngưng tụ hết được 20 cm3 hỗn hợp khí. Trong đó 10 cm3 bị NaOH hấp thụ và 5 cm3 bị photpho hấp thụ. Xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ A cần 20,8 gam oxi , sau phản ứng thu được 11,2l

  khí CO2 đktc và 9g H2O . Tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu cơ A chưa C, H, O. Khối lượng sản phẩm cháy là p(g). Cho toàn bộ sản phẩm này qua dd nước vôi trong có dư thì thu được t(g) kết tủa, biết p=0,71t. t=(m+p)/1,02. Xác định CTPT A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời