YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Từ ơogenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.

Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Xác định thành phần % các nguyên tố trong metylơgenol.

%C, %H (đã biết) ⇒ %O = 100% - (%C + %H) ⇒ CTPT là CxHyOz     

\(\begin{array}{l}
x:y:z = \frac{{\% C}}{{12,0}}:\frac{{\% H}}{{1,0}}:\frac{{\% O}}{{16,0}}\\
 = \frac{{74,16}}{{12}}:\frac{{7,86}}{{12}}:\frac{{17,98}}{{16}}
\end{array}\)

x : y : z = 6,18 : 7,86 : 1,12 = 5.5 : 7 : 1 = 11 : 14 : 2

⇒ CTĐGN: C11H14O2.

⇒ CTPT có dạng: (C11H14O2)n

Lập CTPT của metylơgenol. 178n = 178 ⇒ n = 1

Vậy CTPT của metylơgenol là C11H14O2.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF