YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

CTCT của C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH; CH3-CH(CH3)-OH

CTCT của C4H10O: CH3-CH2-CH2-CH2-OH; CH3-CH(OH)-CH2-CH3 

CH3-CH(CH3)-CH2-ОН; CH3-C(CH3)2OH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON