Bài tập 4 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X?

A. C3H5O2

B. C6H10O4

C. C3H10O2

D. C12H20O8

Gợi ý trả lời bài 4

CTĐGN của X là: C3H5O2 (công thức A).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hy Vũ

  Cho vào khí nhiên kế 10 cm3 chất hữu cơ (chứa C, H, N), 25 cm3 H2, 40 cm3 O2. Bật tia lửa điện cho hỗn hợp nổ. Chuyển hỗn hợp khí về điều kiện ban đầu, nước ngưng tụ hết được 20 cm3 hỗn hợp khí. Trong đó 10 cm3 bị NaOH hấp thụ và 5 cm3 bị photpho hấp thụ. Xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ A cần 20,8 gam oxi , sau phản ứng thu được 11,2l

  khí CO2 đktc và 9g H2O . Tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu cơ A chưa C, H, O. Khối lượng sản phẩm cháy là p(g). Cho toàn bộ sản phẩm này qua dd nước vôi trong có dư thì thu được t(g) kết tủa, biết p=0,71t. t=(m+p)/1,02. Xác định CTPT A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau:

  a) HCl, H2O, NH3, CH4.

  b) H2S, PH3, CO2, SO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời