YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách)?

a) C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

b) C4H8 + H2O → C4H10O

c) C2H5Cl → C2H4 + HCl

d) 2C2H5OH → C2H5OC2H5 + H2O

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phản ứng thế: a)

Phản ứng cộng: b)

Phản ứng tách: c); d)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON