YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.4 trang 35 SBT Hóa học 11

Bài tập 24.4 trang 35 SBT Hóa học 11

Phenol có công thức cấu tạo là 

Trong các chất dưới đây, chất nào không là đồng đẳng của phenol?

A.  

B. 

C. 

D. 

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.4

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.4 trang 35 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF