Hoá Học 11 Chương 4: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

 • Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

  Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
  Nội dung bài giảng Mở đầu về hóa học hữu cơ tìm hiểu về khái niệm hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ; Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất); Các loại công thức của hợp chất hữu cơ: Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo; Sơ lược về phân tích nguyên tố: Phân tích định tính, phân tích định lượng.

  8 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
  Nội dung bài giảng tìm hiểu về các loại công thức của hợp chất hữu cơ: Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo. Trình bày phương pháp thiết lập công thức đơn giản.

  5 trắc nghiệm 16 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  Bài giảng trình bày các nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học: khái niệm đồng đẳng, đồng phân. Hướng dẫn cách viết công thức cấu tạo của các chất đồng phân cấu tạo và biết sơ lược về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.

  8 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 23: Phản ứng hữu cơ

  Bài 23: Phản ứng hữu cơ
  Nội dung bài học Phản ứng hữu cơ cung cấp các khái niệm, định nghĩa về cách phân loại thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách,... Đồng thời cũng trình bày rõ ràng đặc điểm của phản ứng hữu cơ trong hóa học hữu cơ.

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

  Bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
  Nội dung bài Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo ôn tập, hệ thống lại về Hợp chất hữu cơ: Khái niệm, phân loại, đồng đẳng, đồng phân, liên kết trong phân tử. Phản ứng của hợp chất hữu cơ. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập xác định CTPT, viết CTCT của một số chất hữu cơ đơn giản, nhận dạng một vài loại phản ứng của các chất hữu cơ đơn giản.

  5 trắc nghiệm 62 hỏi đáp

  Xem chi tiết