YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.7 trang 36 SBT Hóa học 11

Bài tập 24.7 trang 36 SBT Hóa học 11

Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng của các nguyên tố như sau: C chiếm 24,24%; H chiếm 4,04%; Cl chiếm 71,72%.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với CO2 là 2,25.

3. Dựa vào thuyết cấu tạo hoá học, hãy viết các công thức cấu tạo mà chất A có thể có ở dạng khai triển và dạng thu gọn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.7

1. Chất A có dạng CxHyClz

x : y : z = 2,02 : 4,04 : 2,02 = 1 : 2 : 1

Công thức đơn giản nhất là CH2Cl.

2. MA = 2,25 x 44,0 = 99,0 (g/mol)

(CH2Cl)n = 99,0 ⇒ 49,5n = 99,0 ⇒ n = 2

CTPT là C2H4Cl2.

3. Các CTCT:

CH2Cl-CH2Cl; CH3-CHCl2

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.7 trang 36 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF