YOMEDIA

Hỏi đáp về Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 24 Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (122 câu):

 • Ngô Xuân Lợi Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Quế Anh Cách đây 4 tháng

  A. Kém bền và có khả năng phản ứng rất kém.

  B. Chúng đều rất bền vững và có khả năng phản ứng cao.

  C. Có thể dễ dàng tách được ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

  D. Kém bền và có khả năng phản ứng cao.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 4 tháng

  A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

  B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

  C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

  D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 4 tháng

  A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

  B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

  C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.

  D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 4 tháng

  A. Số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

  B. Các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

  C. Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

  D. Bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 4 tháng

  1. Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

  2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

  3. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

  4. Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

  5. Dễ bay hơi, khó cháy.

  6. Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

  Nhóm các ý đúng là:

  A. 4, 5, 6

  B. 1, 2, 3

  C. 1, 3, 5

  D. 2, 4, 6

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 4 tháng

  A. Nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...

  B. Gồm có C, H và các nguyên tố khác.

  C. Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

  D. Thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 4 tháng

  Bước 1: Cho một nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng đồng thời khuấy đều đến  khi thu được dung dịch đồng nhất.

  Bước 2: Trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%.

  Bước 3: Lấy dung dịch sau khi trung hòa cho vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, sau đó đun nóng. Nhận định nào sau đây đúng?

  A. Sau bước 2, nhỏ dung dịch I2 vào cốc thì thu được dung dịch có màu xanh tím.

  B. Thí nghiệm trên dùng để chứng minh xenlulozơ có chứa nhiều nhóm -OH.

  C. Sau bước 1, trong cốc thu được hai loại monosaccarit.

  D. Sau bước 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 4 tháng

  Cho các nhận xét sau:

  (a) Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ.

  (b) Bông tẩm CuSO4 khan nhằm phát hiện sự có mặt của nước trong sản phẩm cháy.

  (c) Ống nghiệm được lắp hơi chúi xuống để oxi bên ngoài dễ vào để đốt cháy chất hữu cơ.

  (d) Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO2 và khí CO.

  (e) Chất để sử dụng để oxi hóa chất hữu cơ trong thí nghiệm trên là CuO.

  (f) Có thể sử dụng mô hình trên để xác định nitơ trong hợp chất hữu cơ.

  Số phát biểu đúng là

  A. 3

  B. 5

  C. 4

  D. 6

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 4 tháng

  A. 42,5%

  B. 85,6%

  C. 37,5%

  D. 40,0%

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 4 tháng

  A. C8H12O5

  B. C4H8O2

  C. C8H12O3

  D. C6H12O6

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 4 tháng

  A. m = 2n

  B. m = 2n + 1

  C. m = 2n + 2

  D. m = 2n + 3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Giao Cách đây 4 tháng

  A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0)

  B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2)

  C. CnH2n+1CHO (n ≥ 0)

  D. CnH2n-1CHO (n ≥ 2)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 4 tháng

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 4 tháng

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 4 tháng

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 4 tháng

  A. OHC-COOH; HCOOC2H5

  B. OHC-COOH; C2H5COOH

  C. C4H9OH; CH3COOCH3

  D. CH3COOCH3; HOC2H4CHO

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong Duy Cách đây 4 tháng

  A. 4

  B. 3

  C. 2

  D. 1

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 4 tháng

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 4 tháng

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 4 tháng

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 4 tháng

  A. C2H3O2

  B. C4H6O4

  C. C6H9O6

  D. C8H12O8

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 4 tháng

  A. C2H2

  B. C4H4

  C. C6H6

  D. C8H8

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 4 tháng

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 4 tháng

  A. C5H8O3

  B. C10H16O6

  C. C15H24O9

  D. C20H32O12

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1