YOMEDIA

Hỏi đáp về Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 24 Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (82 câu):

 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1: Dẫn 4,48 lit ( đktc ) hỗn hợp 2 anken đồng đẳng liên tiếp vào bình đựng dung dịch Br2 thấy khối lượng bình tăng 7g 

  a) tìm ctpt của 2 anken 

  b) Viết các ctct và gọi tên có thể có của 2 anken 

  c) tính % mỗi anken 

  2: Cho hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4 và C3H6 ( propen ). Đốt cháy hoàn toàn V lít X thu được 79,2g Co2 và 41,4 l H20. Mặt khác cho v lít x vào dung dịch Br2 dư thì có 0,5 mol Br2 phản ứng

  a) tính v

  b) Tính % v trong X 

  c) Tính tỉ khối hơi của x so với H2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy m (g) một hidrocacbon x , thu được 4,4g co2 và 9g h2o cần dùng hết 0.14mol khí oxi . tính m

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy 1l hơi khí hidrocacbon x cần 2,5l O2, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. tính m
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A (thể khí) bằng lượng oxi vừa đủ. Trong hỗn hợp sản phẩm, CO2 chiếm 76,52% khối lượng. Công thức phân tử của A là:
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,6g một chất hữu cơ A thu được 0,88g CO2 và 0,36g H2O . Xác định CTPT của A , biết rằng thể tích hơi của 0,6g A bằng thể tích hơi của 0,32g oxi ở cùng nhiệt độ và áp suất
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.Đốt cháy hoàn toàn 2.5gam HCHC A thu được 5.5gam CO2 và 1.8gam H20.Hãy tính % các nguyên tố có trong A2.Đốt cháy hoàn toàn 0.6gam HCHC A thu được 0.88gam CO2 và 0.36gam H20,tỉ khối hơi của A so với oxi là 1.875 ,hãy lập công thức phân tử của AAi biết giải bài nào thì giải chi tiết giúp em với ạ
  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ X cần 7,84 lít O2, thu được 5,6 lít CO2(đktc), 4,5 gam H2O và 5,3 gam Na2CO3.CTPT của X là
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Với công thức CH2O2 một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng các công thức sau:

  a) Tính tổng số electron hóa trị của nguyên tử trong phân tử đã cho vào biết công thức nào viết thừa hay thiếu electron hóa trị.

  b) Nếu thay cặp electron liên kết bằng các gạch nối thì công thức nào phù hợp với những luận điểm của thuyết cấu tạo hóa học?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Parametanđion (thuốc chống co giật) chứa 53.45%c; 7,01%H, 8,92%N còn lại là oxi, cho biết phân tử khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. vì sao phân tử khối chứa C, H, O là số chẵn mà phân tử khối của parametanđion lại là số lẻ (không kể phần thập phân).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (không ghi %O).

  a) C: 58,58%, H: 4,06%; N: 11,38%; dA/CO2 = 2,79

  b) C: 29,81%; H: 6,68%; dB/CO2 = 1,04

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Với công thức CH2O2 một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng các công thức sau:

  a) Tính tổng số electron hóa trị của nguyên tử trong phân tử đã cho vào biết công thức nào viết thừa hay thiếu electron hóa trị.

  b) Nếu thay cặp electron liên kết bằng các gạch nối thì công thức nào phù hợp với những luận điểm của thuyết cấu tạo hóa học?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phân tích 0,29 gam một hợp chất hữu cơ chỉ chứa C, H, O ta có %C = 62,06%; %H = 10,34%. Vậy khối lượng oxi trong hợp chất là:

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ là gì???

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng V lít O2 và thu được 11.2 lít CO2 và 12.6 g H2O. Tính giá trị của m và V. Mọi người giúp em vs ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 5cm^3 CxHy ở thể khí với 30cm^3 O2 lấy dư vào khí nhiên kế .Sau khi bật tia lữa điện và làm lạnh, trong khí nhiên kế còn 20cm^3 mà 15cm^3 bị hấp thụ bởi KOH .Phần còn lại bị hấp thu bởi photpho.Lập công thức của hidrocacbon

  (mình yếu hóa lăm mong các bạn trả lời nahnh giùm mình nha ,gấp lm ạ!)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai cho mình cách xác định công thức hóa học hộ đi.. Mình cần gấp lắm, cảm ơn trước nhé. hehe

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • X là chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O có MX = 88 đvC. Cho biết: X + dd Ca(OH)2 2 : 1 ® Y + Z. (Cả 2 đều tráng gương được). Tìm CTCT X, Y, Z. Từ khí thiên nhiên đ/c X, Y, Z.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ D cần vừa đủ 14,4g oxi, thấy sinh ra 13,2g CO2 và 7,2g nước.

  a. tìm phân tử khối của D

  b. xác định công thức phân tử của D

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam một HCHC A. Cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng dd axit H2SO4 đặc (1) và bình đựng dung dịch axit Ca(OH)2 dư (2), thấy bình 1 tăng 0,81 gam, bình 2 có 3 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của A, biết thể tích hơi của 0,6 gam A bằng thể tích hơi của 0,48 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phân tích hợp chất hửu cơ x thu được kết quả % của cacbon =40% phần trăm của hidro =6,67% còn lại là oxi.lập công thức đơn giản nhất cua ct hửu cơ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải giúp mh bài này vs lâu ko làm mh ko nhớ j hết 1: bài đốt cháy hoàn toàn 9,25g một chất hữu cơ A (chứa C,H và O) thu đc 8,4l CO2 (đktc) và 6,75g H2O. Biết tỷ khối của A so vs hiddro = 37. Xđ CTPT của A
  2:đốt cháy m gam hơp chất hữu cơ X chứa C,H,O phải dùng 6,72 lít oxi (dktc), thu được 8,2 g CO2 và 5,4 g H2O
  a, xđ m
  b xđ ct đơn giản của m

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 7,2gam hợp chất hữu cơ A thu được 13,2gam CO2 3,6gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 36

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA