ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 24.8 trang 36 SBT Hóa học 11

Bài tập 24.8 trang 36 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng và hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon. Nếu làm bay hơi 7,28 g M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,94 g khí N2 ở cùng điều kiện. Để đốt cháy hoàn toàn 5,20 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 5,04 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.8

 
 

Số mol 2 chất trong 7,28g M là 2,94 : 28 = 0,105 mol

Số mol 2 chất trong 5,2g M là \(\frac{{0,105.5,2}}{{7,28}} = 0,075mol\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mCO2 + mH2O = mM + mO2 = 12.4(g)

Theo đầu bài, số mol CO2 = số mol H2O = n.

44n + 18n = 12,4 ⇒ n = 0,2 (mol)

Các chất trong hỗn hợp có chứa C, H và có thể có O. Chất thứ nhất là CxHyOz (a mol) và chất thứ 2 là Cx + 2Hy + 4Oz (b mol).

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,075\,\,\,(1)\\
(12x + y + 16z)a + (12x + y\_16z + 28)b = 5,2\,\,\,(2)
\end{array} \right.\)

\(\begin{array}{l}
{C_x}{H_y}{O_z} + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\\
amol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,xamol\,\,\,\,\,\frac{{ya}}{2}mol\\

\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
{C_{x + 2}}{H_{y + 4}}{O_z} + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} + 3){O_2} \to (x + 2)C{O_2} + \frac{{y + 4}}{2}{H_2}O\\
bmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(x + 2)bmol\,\,\,\,\,\,\frac{{(y + 4)b}}{2}mol
\end{array}\)

xa + (x + 2)b = 0,2     (3)

\(\frac{{ya + (y + 4)b}}{2} = 0,2\,\,\,\,\,(4)\)

Giải hệ phương trình :

Từ (3) ta có x(a + b) + 2b = 0,200

2b = 0,200 - 0,0750x

b = 0,100 - 0,0375x

0 < b < 0,075 ⇒ 0 < 0,100 - 0,0375x < 0,0750

⇒ 0,660 < X < 2,66

Trong khoảng này có 2 số nguyên là 1 và 2.

Nếu x = 1.

b = 0,100 - 3.75.10-2 = 0,0625

a = 0,0750 - 0,0625 = 0,0125.

Thay giá trị của a và b vào (4) ta có :

0125y + 0,0625(y + 4) = 0,400

⇒ y = 2.

Thay x = 1, y = 2; a = 0,0125, b = 0,0625 vào (2):

(14 + 16z).0,0125 + (42 + 16z).0,0625 = 5,20

⇒ z = 2.

CH2O2 chiếm \(\frac{{0,0125.46}}{{5,2}}.100\%  = 11,1\% \)

C3H6O2 chiếm: 100% - 11,1% = 88,9%.

Nếu x = 2 .

b = 0,100 - 0,0375 X 2 = 0,0250

a = 0,0750 - 0,0250 = 0,05

từ đó tìm tiếp, ta được y = 4 và z = 2.

% khối lượng của C2H4O2: \(\frac{{0,05.60}}{{5,2}}.100\%  = 57,7\% \)

% khối lương của C4H8O2: 100% - 57,7% = 42,3%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.8 trang 36 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hy Vũ

  Cho vào khí nhiên kế 10 cm3 chất hữu cơ (chứa C, H, N), 25 cm3 H2, 40 cm3 O2. Bật tia lửa điện cho hỗn hợp nổ. Chuyển hỗn hợp khí về điều kiện ban đầu, nước ngưng tụ hết được 20 cm3 hỗn hợp khí. Trong đó 10 cm3 bị NaOH hấp thụ và 5 cm3 bị photpho hấp thụ. Xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thuy Kim

  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ A cần 20,8 gam oxi , sau phản ứng thu được 11,2l

  khí CO2 đktc và 9g H2O . Tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu cơ A chưa C, H, O. Khối lượng sản phẩm cháy là p(g). Cho toàn bộ sản phẩm này qua dd nước vôi trong có dư thì thu được t(g) kết tủa, biết p=0,71t. t=(m+p)/1,02. Xác định CTPT A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau:

  a) HCl, H2O, NH3, CH4.

  b) H2S, PH3, CO2, SO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Oxi hoá hoàn toàn 0,6g hỗn hợp hữu cơthu được 0,672(l) CO2(đktc) và 0,72g H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng cảu các nguyên tố trong phân tử chất A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam HCHC A thu được sp cháy gồm CO2 và H2O. Đem hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch giảm 17g và trong bình có 40g kết tủa.
  a) Xác định CTĐGN của A
  b) Xác định CTPT biết MA<100 đvC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  cho 7,8g 1 hđrocacbon A tác dụng với oxi sinh ra CO2 và H2O . cho sản phẩm đi qua nước vôi trong dư thu đc 60g kết tủa tình công thức A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử: C2H4O2, C3H8O, C5H10.

  2. Chất A có công thức phân tử C4H6. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và hoàn thành phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ:

  Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9

  3. Hỗn hợp khí gồm CO, CO2, C2H4 và C2H2. Trình bày phương pháp dùng để tách từng khí ra khỏi hỗn hợp.

  GIÚP MÌNH VỚI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  C3H2O tác dụng với AgNO3/NH3 ra dì ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Câu 6. (2,0 điểm).

  1. Một hiđrocacbon X có chứa 88,235% cacbon về khối lượng. Xác định công thức phân tử
  2. Cho 5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men. Hãy tính thể tích của ancol etylic 400 thu được, biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt 10% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.

  Câu 7. (2,0 điểm).

  1. Hợp chất hữu cơ A mạch hở (phân tử chỉ chứa C, H, O; MA < 78). A tác dụng được với dung dịch NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 chứa dung dịch H2SO4 đặc; bình 2 chứa dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 4,32 gam, bình 2 xuất hiện 70,92 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên A.
  2. Chia 14,2 gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 15,4 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam bạc. Xác định công thức cấu tạo của hai anđehit trên.

  Câu 8. (2,0 điểm). Cho 20,8 gam hỗn hợp Fe, FeS, FeS2, S tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được V lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 91,3 gam kết tủa. Tính V?

  Câu 9. (2,0 điểm). Hợp chất A có công thức C9H8 có khả năng kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3 và phản ứng với brom trong CCl4 theo tỷ lệ mol 1:2. Đun nóng A với dung dịch KMnO4 tới khi hết màu tím, rồi thêm lượng dư dung dịch HCl đặc vào hỗn hợp sau phản ứng thấy có kết tủa trắng là axit benzoic đồng thời giải phóng khí CO2 và Cl2. Xác định công thức cấu tạo của A và viết phương trình hóa học của các phản ứng xẩy ra.

  Câu 10. (2,0 điểm).

  1. Chỉ dùng dung dịch Ba(OH)2, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, NaCl, MgCl2, AlCl3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  2. Cho hình vẽ sau mô tả quá trình điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm. Hãy cho biết tên dụng cụ và hóa chất theo thứ tự 1, 2, 3, 4 trên hình vẽ đã cho. Viết phản ứng hóa học.

  Cho biết: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ag = 108; Ba = 137.

  Đây là đề cô giáo dao cho chúng mk làm ở nhà để lấy điểm,mong các bn giúp mk nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Phân tích mot hợp chất huu cơ B thấy về khối luong %C=48,65%;%H=8,1% ; còn lại là oxi. Tìm CTPT cua B biet trong phân tử cua B có chứa 2 nguyen tử oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)