ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 121 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 121 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (không ghi %O).

a) C: 49,40%; H: 9,8%; N:19,10%; dA/kk = 2,52

b) C: 54,54%; H: 9,09%; dB/CO2 = 2,00

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Câu a:

%mO = 100 - (49,4 +9,8 + 19,1) = 21,7%

MA = 2,52.29 = 73 (g/mol)

Đặt công thức tổng quát của A là CxHyOzNt

Ta có:  \(x:y:z:t = \% \frac{C}{{12}}:\% \frac{H}{1}:\% \frac{O}{{16}}:\% \frac{N}{{14}} = 3:7:1:1\)

Công thức của A là (C3H7ON)n

Ta có: MA = 73 → 73.n = 73 → n =1

→  CTPT của A là C3H7ON

Câu b:

%O = 100 -(54,54 + 9,09) = 36,37%

MB = 44.2 = 88 (g/mol)

Ta có: \(x:y:z = \% \frac{C}{{12}}:\% \frac{H}{1}:\% \frac{O}{{16}} = 2:4:1\)

Công thức của B là (C2H4O)n

Ta có: MB = 88 →  44.n = 88 →  n = 2

→  CTHH của B là C4H8O2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 121 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)