YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 22 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 22 sách GK Hóa lớp 10

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hãy chọn đáp số đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron.

Như vậy có sự phân bố như sau 1s22s22p63s23p4.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16.

⇒ Đáp án D

- Chú ý:

+ Số đơn vị điện tích hạt nhân là 16

+ Điện tích hạt nhân là 16+

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 22 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF