YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.11 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.11 trang 10 SBT Hóa học 10

a) Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa trên lớp tương ứng.

b) Hãy cho biết số electron tối đa trên các lớp K, L, M.

c) Tượng trưng mỗi lớp electron bằng một đường tròn và mỗi electron bằng một chấm, hãy vẽ sơ đồ mô tả số electron tối đa trên các lớp K, L, M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.11

a) Một cách vắn tắt người ta nói lớp n có tối đa 2n2 electron.

b) Số electron tối đa trên lớp K (n=1) là 2.12

Số electron tối đa trên lớp L (n=2) là 2.22 = 8

Số electron tối đa trên lớp M (n=3) là 2.32 = 18

c) Sơ đồ như hình vẽ :

Giải sách bài tập Hóa học 10 | Giải sbt Hóa học 10

(Lớp K có tối đa 2 electron, lớp L có tối đa 8 electron, lớp M có tối đa 18 electron).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.11 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON