ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.4 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.4 trang 10 SBT Hóa học 10

Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp O (n = 5) là

A. 30.    

B. 40.    

C. 45.    

D. 50.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.4

 
 

Lớp O (n = 5) có số e tối đa là 2n2 = 2.52 = 50

→ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1