ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.2 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.2 trang 10 SBT Hóa học 10

Số electron có trong nguyên tử clo (Z = 17) là

A. 35    

B. 18.    

C. 17.    

D. 16.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.2

 
 

Trong nguyên tử số p = số e = Z = 17

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Pham Thi

  A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.

  B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.

  C. Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử.

  D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1