ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.1 trang 9 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.1 trang 9 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng ?

A. Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số electron.

B. Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số proton.

C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số electron.

D. Trong một nguyên tử thì không có loại hạt nào bằng nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.1

 
 

Nguyên tử có số proton bằng số electron

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 9 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1