YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 22 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 22 sách GK Hóa lớp 10

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

A. 2.

B. 5.

C. 9.

D. 11.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

 Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là 5

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 22 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON