YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4.8 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.8 trang 10 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n = 1, 2, 3, 4,...) đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp trong mỗi lớp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.8

Số phân lớp trong mỗi lớp trùng với số nguyên n, đặc trưng cho lớp:

n = 1

+ Lớp K

+ Phân lớp 1

n = 2

+ Lớp L

+ Phân lớp 2

n = 3

+ Lớp M

+ Phân lớp 3

n = 4

+ Lớp N

+ Phân lớp 4

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.8 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON