ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.13 trang 11 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.13 trang 11 SBT Hóa học 10

Vỏ electron của nguyên tử một nguyên tố A có 20e. Hãy cho biết :

+ Nguyên tử có bao nhiêu lớp e ?

+ Lớp ngoài cùng có bao nhiêu e ?

+ A là kim loại hay phi kim ? Xác định tên nguyên tố A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.13

 
 

Cấu hình e của nguyên tử A : 1s22s22p63s23p64s2

→ Nguyên tử A có 4 lớp e. Có 2 e ở lớp ngoài cùng (lớp thứ 4) → là kim loại (những nguyên tử có từ 1 đến 3 e ở lớp ngoài cùng), ZA = 20 → A là Ca

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.13 trang 11 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1