ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.14 trang 11 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.14 trang 11 SBT Hóa học 10

Nguyên tố A có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1, nguyên tố B có phân lớp e cuối là 3p2. Viết cấu hình đầy đủ và xác định tên nguyên tố A, B.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.14

 
 

Nguyên tố A là một trong ba trường hợp sau: 1s22s22p63s23p64s(Kali), 1s22s22p63s23p63d54s(Crom), 1s22s22p63s23p63d104s1 (Đồng)

Nguyên tố B là silic : 1s22s22p63s23p2 (Z = 14)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.14 trang 11 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Lê Minh

    Tìm A và B

    bởi Lê Minh 05/06/2019

    cho biết tổng số hạt proton, nơton, electron trong nguyên tử của nguyên tố A lớn hơn trong nguyên tử của nguyên tố B là 24 hạt. Tổng số hạt mang điện của nguyên tử A và B là 52. Số hạt không mang điện của nguyên tử B ít hơn A là 8 hạt. tìm A và B

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1