YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.5 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.5 trang 10 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 electron trong lớp M. Nguyên tố X là gì

A. magie (Z = 12)    

B. nhôm (Z = 13)

C. natri (Z = 11)    

D. canxi (Z = 20)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.5

Cách 1: Lớp M (lớp thứ 3) có 3e → cấu hình e lớp M là: 3s23p 1 → cấu hình e đầy đủ của X: 1s22s22p63s23p 

Z X = 13 → X : Al

Cách 2 : Lớp M (lớp thứ 3) có 3e → cấu hình e lớp M là : 3s23p 1, lớp M chưa bão hòa e →  M là lớp ngoài cùng →  X có 3 lớp e →  X thuộc chu kì 3 (STT chu kì = số lớp e), nhóm IIIA (STT nhóm = số e hoá trị, e cuối cùng được xếp vào phân lớp p nên X thuộc nhóm chính (nhóm A)) →  X là Al.

→ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.5 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON