RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 22 sách GK Hóa lớp 10

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. \({}_{17}^{35}Cl\)                  

B. \({}_{19}^{39}K\) 

C. \({}_{18}^{40}Ar\)             

D. \({}_{19}^{40}K\)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron.

Suy ra:

- Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 19

- Số khối A = 19 + 20 = 39.

Vậy nguyên tử đó là: Kali

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)