YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 22 sách GK Hóa lớp 10

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. \({}_{17}^{35}Cl\)                  

B. \({}_{19}^{39}K\) 

C. \({}_{18}^{40}Ar\)             

D. \({}_{19}^{40}K\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron.

Suy ra:

- Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 19

- Số khối A = 19 + 20 = 39.

Vậy nguyên tử đó là: Kali

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON