YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4.9 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.9 trang 10 SBT Hóa học 10

a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc lớp N.

b) Sắp xếp các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.9

a) Lớp N ứng với n = 4 có 4 phân lớp: 4s, 4p, 4d, 4f.

b) Các mức năng lượng tăng dần theo thứ tự trên.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.9 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON