YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 22 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 22 sách GK Hóa lớp 10

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

a. Khái niệm:

- Lớp: Cho biết số nguyên tố trong cùng chu kì.

- Phân lớp: Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp.

- Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số nguyên tố trong chu kì, còn phân lớp cho biết số obitan và số electron tối đa.

b. Lớp N chứa tối đa 32 electron là do:

Lớp N là lớp 4 có chứa các phân lớp là : 4s, 4p, 4d, 4f

Như vậy có: s2 + p6 + d10 + f14 = 32 electron

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 22 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF