YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4.3 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.3 trang 10 SBT Hóa học 10

Lớp M có số phân lớp là

A. 1 phân lớp.    

B. 2 phân lớp.    

C. 3 phân lớp.    

D. 4 phân lớp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.3

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON