ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy cho biết tên của các lớp electron ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Tên của các lớp electron:

- ứng với n = 1 là lớp K.

- ứng với n = 2 là lớp L.

- ứng với n = 3 là lớp M.

- ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

- Lớp K có 1 phân lớp (1s).

- Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

- Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

- Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thùy trang

  Chương đầu hóa 10 đã khó rồi. Lí thuyết chay, nuốt không nổi. Mn ơi, cứu em broken heart

  Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp e ngoài cùng là 3s. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là

  A. X (18+);Y(10+).

  B. X (13+);Y(15+).

  C. X (12+);Y(16+).

  D. X (17+);Y(12+).

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1