YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy cho biết tên của các lớp electron ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Tên của các lớp electron:

- ứng với n = 1 là lớp K.

- ứng với n = 2 là lớp L.

- ứng với n = 3 là lớp M.

- ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

- Lớp K có 1 phân lớp (1s).

- Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

- Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

- Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Hiền

    giúp em với

    Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON